Ποιοι είμαστε:

H «ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ιδρύθηκε το 2003 από τον Μηχανολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Βασίλειο Μιχαλίτση και την  οικονομολόγο ΟΠΑ Αναστασία Μιχαλίτση, ως συνέχεια της δυναμικής τους παρουσίας για είκοσι και πλέον έτη στο χώρο των τεχνικών έργων.

Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και μηχανήματα έργου, για την πλήρη εξυπηρέτηση όλων των εργασιών.

Βασικό κεφάλαιο της εταιρείας, αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, μηχανικοί πιστοποιημένοι στη διαχείριση έργων και μόνιμα συνεργεία τεχνικών όλων των ειδικοτήτων, συνθέτουν μία στιβαρή και ταυτόχρονα ευέλικτη ομάδα ικανή να ανταποκριθεί σε κάθε σύγχρονη τεχνική πρόκληση.

Σκοπός της εταιρείας είναι να εδραιώσει τη θέση της στον τομέα των τεχνικών έργων στην Ελλάδα, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στα έργα που αναλαμβάνει, ώστε να εξασφαλίζει σε κάθε στάδιο κατασκευής:

  • την ποιοτική κατασκευή
  • τον σύντομο χρόνο παράδοσης 
  • την τήρηση του προϋπολογισμού.

 

Η εταιρεία κατασκευάζει, ανακαινίζει και συντηρεί

Παράλληλα, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της, παρέχει πλήρη υποστήριξη στους τομείς μελέτης και αδειοδότησης των έργων που αναλαμβάνει.

Μας Εμπιστεύονται :
  • 1