Έργα

Μερικά αντιπροσωπευτικά δείγματα
 • Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ την τελευταία δεκαετία έχει πραγματοποιήσει μεγάλο όγκο εργασιών στον τομέα των SUPER MARKETS, σε όλη την Ελλάδα. Το κατασκευαστικό αντικείμενο αφορά κυρίως:
  • Κατασκευή εξαρχής κτιρίων.
  • Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανακαίνισης, συντήρησης και αναδιαμόρφωσης.
  • Διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων για αλλαγή χρήσης.
  • Κατασκευή νέων και επέκταση παλαιών συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρόσβεσης για την τήρηση των νέων κανόνων πυροπροστασίας.
  • Βελτιωτικές και επισκευαστικές εργασίες για την τήρηση των κανονισμών του Ε.Φ.Ε.Τ.
  • Εργασίες προσαρμογών – μετατροπών καταστημάτων για την ένταξη τους σε νέα ιδιοκτησία.
  • Εργασίες πλήρους κατασκευής Shop in Shop.
  • Ειδικούς φωτισμούς όψεων κτιρίων.
  • Διαμόρφωση και κατασκευές περιβάλλοντος χώρου καταστημάτων και χώρων στάθμευσης.
  • Εργασίες τερματισμού λειτουργίας καταστημάτων και προετοιμασίας τους για αλλαγή χρήσης.

  super market
  Super Market
  Super Market
  Super Market
 • Με εικοσαετή εμπειρία στο χώρο, η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών κατασκευής, ανακαίνισης και συντήρησής των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Ειδικότερα πραγματοποιεί:
  • Πλήρη κατασκευή νέων πρατηρίων.
  • Ανακατασκευή υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Ανακατασκευή υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • Ανακαίνιση/ανανέωση σηματολογίας.
  • Συντήρηση
  • Επέκταση υποδομών για τη διανομή νέων τύπων καυσίμου (LPG).
  • Κατασκευή- Διαμόρφωση- Εξοπλισμός χώρου shop.

  1
  2
  3
  4
  5
  • Αναλαμβάνουμε κατασκευή ,ανακαίνιση , διαμόρφωση
  • Χώρων μπαρ εξυπηρέτησης
  • Χώρων μαζικής εστίασης
  • Διαμόρφωση χώρων παρασκευής τροφίμων

  1
  2
  3
  4
  • Μεταλλικά Κτίρια
  • Ειδικές Κατασκευές
  • Υγειονομικοί χώροι
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
  • Δημόσια έργα

  1
  2